arhijerej


arhijerej
m Orth archpriest, archiereus
* * *
• bishop
• archpriest

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • arhijerej — arhijèrej m DEFINICIJA pravosl. visoki svećenik u crkvenoj hijerarhiji; vladika ETIMOLOGIJA grč. arkhiereús ≃ arhi + hiereús: svećenik …   Hrvatski jezični portal

  • Milan Bandić — on 28 May 2011 50th and 52nd Mayor of Zagreb Incumbent Assumed office …   Wikipedia

  • arhijerejski — arhijèrejskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na arhijereje SINTAGMA arhijerejski sabor u Srpskoj pravoslavnoj crkvi najviša crkvenozakonodavna i crkvenosudska vlast; arhijerejski sinod najviša izvršna, upravna i nadzorna vlast u autokefalnim… …   Hrvatski jezični portal

  • arhipastir — arhipàstīr m <G arhipastíra> DEFINICIJA pravosl. nadpastir, nadbiskup, arhijerej ETIMOLOGIJA arhi + v. pastir …   Hrvatski jezični portal